Ценовник
на електронски комуникациски услуги за склучен претплатнички договор на 24 месеци
Интернет пристап
 • 5net M
 • 5 net M
 • 500 ден. месечно
 • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 18/10
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок - Не се наплаќа
 • 5 net L
 • 5 net L
 • 1.000 ден. месечно
 • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 35/20
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок - Не се наплаќа
 • 5 net XL
 • 5 net XL
 • 1.180 ден. месечно
 • Тарифни модели за деловни корисници (правни лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 40/20
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок - Не се наплаќа
Телевизија
 • BaseBOX
 • BaseBOX
 • 230 ден. месечно
 • 34 аналогни канали Изборот е направен од национални, домашни и неколку странски канали
 • Опрема = не е потребна
 • Приклучок - Не се наплаќа
 • Digi BOX
 • DigBOX
 • 320 ден. месечно
 • Base BOX и над 80 дигитални ТВ канали и 5 радио канали. Изборот е направен од национални, домашни и популарни филмски, спортски, музички, документарни, детски, забавни и канал за возрасни
 • Опрема = 1 Дигитален приемник - бесплатно
 • Приклучок - Не се наплаќа
 • Power BOX
 • PowerBOX
 • 440 ден. месечно
 • Digi BOX и дополнителни дигитални канали. Изборот е направен од ексклузивни филмски, спортски, колажни, музички и канали за возрасни
 • Опрема = 1 Дигитален приемник - бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
Пакет со 2 услуги
 • DIGIBOXNET M
 • DIGIBOXNET M
 • 750 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 80 дигитални и 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно
 • Не се наплаќа
 • POWERBOXNET M
 • POWERBOXNET M
 • 810 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • над 90 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно
 • Не се наплаќа
 • POWERBOXNET M
 • DIGIBOXNET L
 • 1.120 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • 80 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35/20 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно
 • Не се наплаќа
 • POWERBOXNET L
 • POWERBOXNET L
 • 1.200 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • над 90 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35/20 Mbps
 • 2 Дигитални HD приемници- бесплатно
 • Не се наплаќа